Dış Kaynaklar

Bu başlık ile ilişkili döküman harf kodları;


# Doküman No Dosya Adı
* DŞ-001 TS EN ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar.pdf.
* DŞ-003 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.pdf.
* DŞ-004 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.pdf.
* DŞ-005 Türk Ceza Kanunu.pdf.
* DŞ-006 Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-007 4857 Sayılı İş Kanunu.pdf.
* DŞ-008 Yüksekogretim Kurumlari Öğrenci Disiplin Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-009 Erasmus 2017 Ek Hibe Sözleşmesi.pdf.
* DŞ-010 2017 KA103 İlk Ara Rapor Formu.xlsx.
* DŞ-011 KA103 ikinci Ara Rapor Formu.xlsx.
* DŞ-012 Erasmus Hareketliliği El kitabı.pdf.
* DŞ-013 Erasmus Inter institutional Agreement.docx.
* DŞ-014 Erasmus Learning Agreement for Studies.docx.
* DŞ-015 Erasmus Learning Agreement for Traineeships.docx.
* DŞ-016 Erasmus Öğrenci Öğrenim Staj Hibesi Sözleşmesi.docx.
* DŞ-017 Erasmus Personel Ders Verme Eğitim Alma Hibesi Sözleşmesi.docx.
* DŞ-018 Erasmus Staff Mobility Agreement-Teaching.docx.
* DŞ-019 Erasmus Staff Mobility Agreement-Training.docx.
* DŞ-020 Erasmus Ögrenci Beyannamesi.doc.
* DŞ-021 Farabi Aday Ögrenci Basvuru Formu.docx.
* DŞ-022 Farabi Ögrenci Beyannamesi.docx.
* DŞ-023 Farabi Ögrenci Bilgi Formu.docx.
* DŞ-024 Farabi Ögrenci Kabul Belgesi.docx.
* DŞ-025 Farabi Öğrenci Başvuru Formu.doc.
* DŞ-026 Farabi Öğrenci Katılım Belgesi.doc.
* DŞ-027 Farabi Öğrenci Nihai Raporu.docx.
* DŞ-028 Farabi Öğrenim Protokolü ve Ekle Sil Formu.doc.
* DŞ-029 Farabi Protokolu.docx.
* DŞ-030 Farabi Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-031 Erasmus KA103 Projesi Başvuru Formu.pdf.
* DŞ-032 Erasmus KA103 Projesi Hibe Sözleşmesi.pdf.
* DŞ-033 Yurtdisindan Öğrenci Kabulune İliskin Esaslar.pdf.
* DŞ-034 Yabancı Öğrenciler için Gelir Beyanı.pdf.
* DŞ-035 Yabanci ogrenci icin teblig belgesi.jpg.
* DŞ-042 Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-043 Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar.pdf.
* DŞ-044 Yuksek ogretim Kurulu 2000.11.500 Numarali Uygulama ve Arastirma Merkezleri Kurulmasi Esaslari.doc.
* DŞ-045 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.pdf.
* DŞ-046 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-047 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Ekleri.pdf.
* DŞ-048 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (4734 Sayılı Kanun Eki Yönetmelik ve Tebliğler).pdf.
* DŞ-049 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve Ekleri.pdf.
* DŞ-050 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Ekleri.pdf.
* DŞ-051 Taşınır Mal Yönetmeliği ve Ekleri.pdf.
* DŞ-052 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Ekleri.pdf.
* DŞ-053 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu.docx.
* DŞ-054 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.pdf.
* DŞ-055 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.pdf.
* DŞ-056 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu.pdf.
* DŞ-057 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Yönetmelik.docx.
* DŞ-058 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar.pdf.
* DŞ-059 Yuksekogretim ust Kuruluslari ve Yuksekogretim Kurumlari Saklama Sureli Standart Dosya Plani.pdf.
* DŞ-061 5510 Sayılı Kanun.pdf.
* DŞ-062 5434 Sayılı Kanun.pdf.
* DŞ-063 375-631 Sayılı KHK.pdf.
* DŞ-064 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu.pdf.
* DŞ-065 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları.docx.
* DŞ-066 4737 Sayılı Kanun ve Ekleri.pdf.
* DŞ-067 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.docx.
* DŞ-068 Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik.docx.
* DŞ-069 YÖK Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik.pdf.
* DŞ-070 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade.pdf.
* DŞ-071 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.pdf.
* DŞ-072 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi.docx.
* DŞ-073 Sivil Havacilik Genel Mudurlugu 2018 Yili ucret Tarifesi.pdf.
* DŞ-074 Sivil Havacilik Guvenligi Egitim ve Sertifikasyon Talimati.pdf.
* -000 DŞ-075 KIMO Errasmus+ K 103 Programı Öğrenci-Personel Hareketliliği Başvuru Sistemi.docx.
* -000 DŞ-076 Erasmus+ OLS Linguistic Support.docx.
* DŞ-078 Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları.docx.
* DŞ-079 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun.pdf.
* DŞ-080 Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-081 Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-082 Yuksekogretim Kurumlarinda Uzaktan Ogretime İliskin Usul ve Esaslar.pdf.
* DŞ-083 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği.pdf.
* DŞ-084 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik.pdf.
Paylaşım Bağlantısı
Log Out ?

Gerçekten çıkmak istediğine eminmisin ?

Çalışmaya devam etmek isterseniz Hayır tuşuna basın. Geçerli kullanıcı oturumunu sonlandırmak için Evet tuşuna basın.