Yönergeler

Bu başlık ile ilişkili döküman harf kodları;


# Doküman No Dosya Adı
* YO-001 Arşiv Yönergesi_08012020.pdf.
* YO-002 Kalite Guvencesi Yonergesi_21022020.pdf.
* YO-003 Önlisans ve Lisans Programları Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi.pdf.
* YO-005 Ders Saati Ücretli (DSÜ) Öğretim Elemanları Yönergesi_08092021.pdf.
* YO-006 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi.pdf.
* YO-007 Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi_1.pdf.
* YO-009 Hemşirelik Yüksekokulu Staj Yönergesi.pdf.
* YO-010 Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi_24112016.pdf.
* YO-011 Bağıl Başarı Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi_12122018.pdf.
* YO-012 Öğrenci Kulüpleri Toplulukları Yönergesi_01122017.pdf.
* YO-013 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Uygulama Yonergesi.pdf.
* YO-014 Maltepe Üniversitesi Yayın Yönergesi.pdf.
* YO-015 Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi.pdf.
* YO-016 Önceki Yükseköğrenimin Tanınması, Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi_1.pdf.
* YO-017 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi.pdf.
* YO-019 Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi_26052021.pdf.
* YO-020 Önlisans ve Lisans Programları Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi.pdf.
* YO-021 Konservatuvar Yarı Zamanlı Öğretim ve Sınav Yönergesi.pdf.
* YO-022 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi.pdf.
* YO-025 Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi_1.pdf.
* YO-026 Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Burs ve İndirim Yönergesi_14102020.pdf.
* YO-027 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Staj Yönergesi.pdf.
* YO-028 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Bölümü Staj Yönergesi.pdf.
* YO-029 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Staj Yonergesi.pdf.
* YO-030 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi_son(1).pdf.
* YO-031 Kurumsal Akademik Arsiv ve Acik Erisim Yonergesi.pdf.
* Yo-032 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (TR_EN) Programı İş Yeri Uygulaması Dersleri Yönergesi.pdf.
* YO-033 Çift Anadal ve Yandal Programları Yonergesi.pdf.
* YO-034 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Programı Ortak Eğitim (Cooperative Education-COOP) Yönergesi.pdf.
* YO-035 Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar Birimi Yönergesi.pdf.
* YO-036 Doktora Sonrası Araştırmacı Yönergesi_29042020.pdf.
* YO-037 Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri ve Diğer Mezuniyet Belgeleri Yönergesi_04082021.pdf.
* YO-038 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi_12082020.pdf.
* YO-039 Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi_26062019.pdf.
* YO-040 Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Projesi Yönergesi.pdf.
* YO-041 Güzel Sanatlar Fakültesi Staj Yönergesi_17062020.pdf.
* YO-042 Konservatuvar Özel Yetenek Sınav Yönergesi.pdf.
* YO-043 İdari Personel Yönergesi_16052019.pdf.
* YO-044 İletisim Fakültesi Staj Yönergesi.pdf.
* YO-045 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Staj Yonergesi.pdf.
* YO-046 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi_08052019.pdf.
* YO-047 Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi.pdf.
* YO-048 Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Yönergesi_23012019.pdf.
* YO-049 Maltepe Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi_06022019.pdf.
* YO-050 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi.pdf.
* YO-051 Medya Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi.pdf.
* YO-052 Müzikal Tiyatro Yarı Zamanlı Sertifika Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi.pdf.
* YO-053 Maltepe Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi.pdf.
* YO-054 Lisansüstü Eğitim ve Ögretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları.pdf.
* YO-055 Danisma Kurulları Çalışma Usul ve Esasları.pdf.
* YÖ-008 Etik Kurul Yönergesi.docx. Bu Bağlantı Dışarıya Açıktır
* YÖ-024 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması - Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge.pdf. Bu Bağlantı Dışarıya Açıktır
Paylaşım Bağlantısı
Log Out ?

Gerçekten çıkmak istediğine eminmisin ?

Çalışmaya devam etmek isterseniz Hayır tuşuna basın. Geçerli kullanıcı oturumunu sonlandırmak için Evet tuşuna basın.